Oppdatert 20.11.2022

 

Oppsummering:

Jeg innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger fra deg som besøkende og kunde. I tilfeller hvor samtykke er nødvendig, gis du mulighet til å trekke samtykke. All informasjon sendes, oppbevares og behandles på en sikker måte, og utleveres ikke til tredjeparter, hvis dette ikke er nødvendig for drift av mine tjenester, eller om dette ikke er ansett som like sikkert som i mitt interne system. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger jeg har lagret om deg, og du har rett til sletting/retting av den data som ikke er nødvendig for at jeg kan overholde mine forpliktelser iht. gjeldende lovverk eller drift av mine tjenester.

 

Behandlingsansvarlig:

 

Rebecca Calder, (heretter omtalt som Behandlingsansvarlig)

org.nr 927 608 375

Feltspatveien 32, 1155 Oslo

Telefon: +47 45915070 

E-post: post@rebeccacalder.com

 

Hva slags personopplysninger som behandles

Behandlingsansvarlig er forpliktet til å behandle personvernopplysninger av kunder og brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan informasjon samles inn, benyttes og hvordan informasjon beskyttes i alle forretningsprosesser. Denne personvernerklæringen gjelder for alle tjenester som er tilgjengelig på nettstedet drevet av Behandlingsansvarlig.

Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at jeg skal kunne utføre de oppgaver og tjenester jeg er pålagt i henhold til lov og/eller avtale. Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på nettsiden, er i kontakt via e-post eller når du bruker mine tjenester.

Opplysninger jeg behandler, kan blant annet omfatte: navn, adresse, e-post, telefonnummer. For enkelte av tjenestene kan det være nødvendig å behandle andre typer personopplysninger. Dette vil i så fall fremgå av vilkårene for den enkelte tjeneste.

Innhenting av data fra tredjepart

Din data kan i visse tilfeller utfylles av informasjon fra tredjepart. Dette kan f.eks. være søk i offentlige register, slik som brreg.no eller offentlig tilgjengelig data fra telefonkatalogtjenester. Dersom annen data ønskes innhentet, vil det bli bedt spesifikt om samtykke for dette.

 

Bruk av personopplysninger

Behandling av personlige data er nødvendig for at jeg skal kunne ivareta mine kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, markedsføring, informasjon og bokføring.

Oppbevaring og sletting

Behandlingsansvarlig tar digital sikkerhet på alvor. Din informasjon lagres på min egen server hos mine IT-leverandører som er nødvendig for å drive min tjeneste. All lagring er kontrollert av strenge sikkerhetsprosedyrer. All utveksling av personopplysninger sendes kryptert over SSL.

Jeg sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Jeg lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du motta e-post og/eller sms, f.eks. relatert til henvendelser, ordrer du har lagt inn, informasjon om ditt kundeforhold, ol. Dette er definert som berettiget interesse og vil ikke bes om samtykke til.

Jeg benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på lenke for avmelding i e-postene.

Utlevering av personopplysninger

Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendighet blir overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter ivaretas.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

Behandlingsansvarlig bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonkapsler (cookies) for denne nettsiden. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin, slik at jeg kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg tilpasset innhold og tjenester når du besøker nettstedet igjen. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Følgende informasjonskapsler er i bruk på nettsiden:

Google Analytics

Jeg bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og for å forbedre og videreutvikle nettbutikken.

Du kan hindre at opplysningene som registreres i cookiene (inkl. IP-adressen) overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no. Alternativt kan du klikke på denne lenken for å hindre at Google Analytics registrerer aktivitet på denne nettsiden i framtiden. Da legges det en opt-out cookie på enheten din. Hvis du sletter cookiene dine, må du klikke her på nytt.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

Merk at ingen personlige opplysninger deles, og det er mulig å reservere seg mot denne sporingen. Dersom du ikke samtykker til lagring av disse informasjonskapslene, må du deaktivere funksjonen gjennom innstillingene i din nettleser. Dersom du aktiverer Do Not Track-funksjonen i din nettleser, vil jeg etter beste evne skru av all sporing av ditt besøk på nettstedet.  For mer informasjon om Do Not Track, se http://donottrack.us/

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved å sende en henvendelse til behandlingsansvarlig med kontaktinformasjon øverst i denne erklæringen. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

 

Om du har innsigelser med hensyn til min behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

 

Rebecca Calder | org.nr 927 608 375

+47 45915070  |  contact@rebeccacalder.com

Feltspatveien 32, 1155 Oslo

Personvernerklæring Salgsbetingelser